Projectes d’urbanisme a Manresa

En el nostre despatx d’arquitectura a Manresa realitzem tot tipus de projectes d’urbanisme i paisatge

Projectes d’urbanisme a ManresaA SIAC Arquitectura comptem amb una àmplia experiència en el desenvolupament de projectes d’urbanisme a Manresa i voltants. Ens encarreguem de tot el relacionat amb la planificació i la gestió urbanística que són necessàries per donar forma a una obra d’urbanització: estudis de detalls, plans d’ordenació, estudis de viabilitat, planificació estratègica, llicències d'obra a Manresa… Necessitis el que necessitis, podem ajudar-te.

A SIAC Arquitectura som professionals amb formació urbanística. Dins d’aquest àmbit, oferim la realització de POUM (plans d’ordenació urbana municipals), revisions de plans generals urbanístics o de normes subsidiàries de planejament. També fem tot tipus de plans derivats (plans de millora urbana, plans parcials…), reparcel·lacions i els projectes d’urbanització que es deriven.

A més de projectes d’urbanisme a Manresa i a l’entorn, amb els nostres col·laboradors fem estudis de mobilitat, avaluacions d’impacte ambiental, estudis paisatgístics i disseny d’espais exteriors. També, projectes per a obra novacanvi d'ús de local a habitatge a Terrassa. Tot amb l’objectiu d’oferir als nostres clients un servei integral i de qualitat, de manera que des d’un mateix despatx d’arquitectura poden quedar solucionades totes les seves necessitats.

Compromesos amb l’entorn i amb les persones

jumbotron

En els nostres projectes tenim molt en compte els que han de gaudir d’aquests espais que planegem o els serveis dels quals podran gaudir en el mateix. És per això que oferim solucions innovadores i adaptades a cada context local.