Despatx d’arquitectura a Manresa

CREEM ESPAIS AMB PERSONALITAT PRÒPIA

Arquitectura

Desenvolupem projectes bàsics, projectes executius o direccions d’obra, aportant solucions per a qualsevol tema relacionat amb l’arquitectura. També tenim experiència en la redacció d’informes, dictàmens i peritatges o certificats d’habitabilitat amb la corresponent tramitació de la cèdula d’habitabilitat.

Urbanisme

Oferim la realització de POUM (plans d’ordenació urbana municipals), revisions de plans generals urbanístics o de normes subsidiàries de planejament. També fem tot tipus de plans derivats (plans de millora urbana, plans parcials…), reparcel·lacions i els projectes d’urbanització que es deriven.

Interiorisme

Fem tot tipus de projectes per a l’interior de locals de restauració i oci, espais comercials, oficines, consultoris, clíniques o instal·lacions esportives. Els habitatges particulars són altres dels àmbits en els quals actuem. Treballem tant en cases que nosaltres mateix hem projectat com en les fetes per altres professionals.

Estudi d’arquitectura a Manresa

A SIAC Arquitectura estaràs atès per un grup pluridisciplinari de professionals i nombrosos col·laboradors externs que ens permeten profunditzar des de l’aspecte tècnic fins a la presentació gràfica. Oferim un servei clau en mà, perquè tu només hagis de preocupar-te per gaudir dels resultats.

Estudi d’arquitectura a Manresa

TENS UN PROJECTE EN MENT?