Certificats arquitectònics a Manresa

Redacció d’informes i certificats arquitectònics a Manresa

A SIAC Arquitectura apostem per oferir als nostres clients un servei integral. Per això, al nostre despatx també ens encarreguem de la gestió administrativa de tota la documentació relacionada amb la nostra activitat. A més, emetem tot tipus de certificats arquitectònics a Manresa per avalar la viabilitat de diferents projectes.

 

Que certificats d’arquitectura oferim?

Inspecció tècnica d’edificis

La ITE és obligatòria per a tots els edificis amb més de 45 anys d’antiguitat en els que existeix l’ús de l’habitatge, siguin unifamiliars o plurifamiliars. Amb aquests certificats arquitectònics es garanteix que l’estat de conservació és l’adequat i que no s’ha de portar a terme cap tipus d’actuació per garantir la seguretat dels veïns o dels ciutadans en general.

Certificat d’eficiència energètica

Aquest document recull informació sobre les característiques energètiques dels immobles (aïllament, il·luminació, electricitat…) i determina l’eficiència dels mateixos en el que a consum d’energia es refereix. Aquests certificats arquitectònics són obligatoris per edificis de nova construcció i per a tots els que vagin a vendre’s o llogar-se.

Cèdula d’habitabilitat

Aquest document administratiu constata la viabilitat d’un espai com habitatge. Poden ser de primera ocupació (per a obra nova), de segona ocupació (per immobles ja construïts) o de primera ocupació de rehabilitació (per habitatges reformats). És obligatori per donar d’alta subministraments com la llum o l’aigua o per llogar o vendre un habitatge.