Projectes d’arquitectura

Creem tot tipus de projectes d’arquitectura per habitatge i equipament

Projectes per habitatges unifamiliars

Descobreix els nostres projectes per habitatges unifamiliars, creats a mida dels gustos i necessitats de cada client

Els projectes d’habitatges unifamiliars que creem SIAC Arquitectura són únics i exclusius. Cada projecte és una nova idea per crear llars personalitzades, materialitzant el somni dels nostres clients, sempre amb la qualitat més gran i cuidant cada detall.

En el nostre estudi ens impliquem en cada una de les fases del projecte, encarregant-nos de tots els detalls, amb l’objectiu d’aconseguir els millors resultats tant des del punt de vista funcional com des del punt de vista estètic. Així, ens ocupem de les memòries descriptiva i constructiva, dels plans, de l’estudi de seguretat i salut, del plec de condicions, del pla de gestió de residus, dels mesuraments, dels pressupostos...

I t’oferim la possibilitat d’un servei clau en mà per als nostres projectes per habitatges familiars a Manresa. Supervisem les obres i coordinem oficis, perquè la teva única preocupació sigui gaudir de la teva nova llar. A què esperes per trucar-nos?

SOL·LICITA PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS ARA!

Projectes per habitatges plurifamiliars

Descobreix els nostres projectes per habitatges plurifamiliars, amb solucions personalitzades i innovadores